Administratie- en adviesbureau de Looierij weet de ins en outs als het gaat om het opzetten van administratie. Hoe beter u op de hoogte bent van de in- en uitgaven van uw onderneming, hoe beter u kunt schakelen.

Of het nu gaat om volledige administratie van uw onderneming of de verschillende onderdelen, u kunt met ons alle richtingen in. Van facturatie tot jaarstukken, wij coördineren alles vanuit onze organisatie.

 • Debiteuren
 • Crediteuren
 • Bank
 • Kas
 • Belastingaangifte
 • Jaarrekening
 • Loonstroken
 • Loonaangifte
 • Ziekmelding
 • Overeenkomsten
 • Advies op maat

Debiteuren

Een debiteur is een bedrijf of particulier aan wie uw bedrijf goederen of diensten levert, waarvoor zij betalen.

Een debiteur krijgt de factuur van uw onderneming voor de geleverde goederen of diensten. Die factuur kan u zelf maken, maar wij kunnen ook factureren namens uw onderneming.

Crediteuren

Een crediteur is een leverancier een persoon of bedrijf aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst aan uw onderneming.

Bank

Wij registreren de bank in onze administratie, aan de hand daarvan kunnen wij zien of alle inkomsten(debiteuren) en uitgaven(crediteuren) zijn voldaan.

Kas

Vaak is de kas een belangrijk onderdeel van een onderneming, vandaar dat het belangrijk is dat deze nauwkeurig bijgehouden wordt. Aan de hand van facturen, bonnen en opnames van de bank kunnen wij de kas coördineren

Belastingaangiften

Als ondernemen ben je belastingplichtig, ieder kwartaal moet je aangifte doen. Over de inkomsten en uitgaven betaal/ontvang je vaak Btw 21% 6% of winst MARGE.

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf of organisatie.

Loonstroken

Bent u werkgever en heeft u of wilt u mensen in dienst gaan nemen, dan zijn wij er om salaris specificaties te maken.

Loonaangifte

Een werkgever moet iedere maand of elke vier weken aangifte doen voor de loonheffingen. Hieronder vallen de premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De aangifte moet maximaal na één maand waarop de aangifte betrekking heeft, worden ingediend. De loonaangifte is pas volledig afgerond als de betaling van de werkgever is ontvangen door de Belastingdienst.

Ziekmelding

Onder ziekmelding vallen meerdere termen en het is niet altijd zo vanzelfsprekend als het lijkt. Wij praten u dan graag bij over de wetgeving.

Overeenkomsten

Van ontslagbrief tot en met managementovereenkomst wij staan u met raad en daad bij.

Advies op maat

Heeft u vragen en/of plannen, wees dan niet gevreesd en maak van je dromen werkelijkheid. Indien u besloten hebt om de sprong in het diepe te wagen, kunt u beter vanaf dag A op de hoogte zijn van alles wat u op financieel gebied te wachten staat.